New books  Den gode dialog

Kommunerapporter fra arbejdsmarkedsområdet

Jens Guldager

Center for Forskning i Socialt Arbejde 2004. 120 s. ISBN 8790435362
Bogomtale fra forlaget.