New books  Forandringsledelse

Med koncepter som ledestjerne

Annette Kamp, Christian Koch, Henrik Buhl og Peter Hagedorn-Rasmussen

Nyt Teknisk Forlag 2005, 287 s. ISBN 87-571-24191
Bogomtale fra forlaget.

Bogen giver en forståelse for ledelseskoncepter, og hvordan de er med til at skabe dynamik og forandring i organisationer, samt hvad valget af en bestemt metode indebærer.
Der findes en række forskellige og delvist overlappende ledelseskoncepter. Koncepterne påvirker en organisations politik, strategi- og læringsmuligheder forskelligt og trækker på forskellige symbolverdener. Bogen gennemgår faldgruber og barrierer ved forskellige ledelseskoncepter, og hvordan informations- og kommunikations-teknologiske værktøjer (IKT) kan bruges i forbindelse med dem.
Forandringsledelse giver et grundlag for at aktører i virksomheder kan håndtere og deltage i formningsprocessen.
Bogen er bygget op i tre dele:
Del 1 giver en generel forståelse for ledelseskoncepter og for, hvordan de indgår i organisatoriske forandringsprocesser.
Del 2 beskriver konkrete erfaringer med at implementere ledelseskoncepter gennem cases fra danske virksomheder.
Del 3 er et opslagsværk, der giver læseren et overblik over centrale ledelseskoncepter.
Forfatterne
Annette Kamp, ph.d. og lektor på RUC arbejder med kultur, politik og forandringer i organisationer og er forfatter til flere bøger og artikler om emnet.
Christian Koch konsulent, forsker og underviser i produktion, ledelse og organisation indenfor fremstilling, videnservice, it og byggeri. Lektor ved BYG-DTU.
Henrik Buhl, ph.d., partner i konsulentfirmaet Gain3, arbejder med forandringsledelse ved implementering af nye it-systemer og Talent Management.
Peter Hagedorn-Rasmussen, ph.d. forsker og underviser ved RUC arbejder med viden og forandring i organisationer, og har skrevet flere bøger og artikler om emnet.