New books  Selvstyre, køn, kvalitet i arbejdslivet

Nye udfordringer for samarbejde med selvstyre i ældreomsorg og industri?

Annette Bilfeldt, Elsebeth Hofmeister og Kurt Aagaard Nielsen

RUC 2006. 100 s. Rapport.
Bogomtale fra forlaget.