New books  HRM ved en milepæl

Cranet-undersøgelsen 2003

Anna Patrizia Rogaczewska, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider

Center for Ledelse 2003. 317 s. ISBN 8790289390
Bogomtale fra forlaget.

Dansk HRM står ved en milepæl. Det fremgår af Cranet-undersøgelsen 2003, som belyser aktuel HRM-politik og -praksis i 516 private og offentlige virksomheder i Danmark.

Undersøgelsen er en del af det internationale Cranet-projekt, som løbende afdækker HRM-politik og -praksis i 34 lande.

Med afsæt i undersøgelsen, tydeliggør denne bog, at HRM for alvor er kommet på den strategiske dagsorden i de danske virksomheder. For første gang i de 12 år undersøgelsen er blevet gennemført, ser vi så markante ændringer i rammebetingelserne for HR-funktionens virke, at vi ikke er i tvivl: HRM er kommet for at blive, og HR-funktionen er i fuld gang med at positionere sig som en strategisk og operationel sparringspartner i virksomheden.

Denne bog præsenterer hovedresultaterne af dette års Cranet-undersøgelse. Sammen med en vifte af debatindlæg og aktuelle case-beskrivelser giver den læseren et nuanceret og perspektivrigt indblik i, hvad der kendetegner den danske HR-funktion og dens udfordringer et stykke inde i det ny årtusinde.

Bogen henvender sig til HR-professionelle i virksomheder, ved forsknings-og uddannelsesinstitutioner samt studerende.

Produceret af Center for Ledelse og Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School