New books  Private virksomheders håndtering af psykisk arbejdsmiljø

Jørgen Møller Christiansen og Hans Jørgen Limborg

Arbejdsmiljørådets Servicecenter 2005 98 s.
Bogomtale fra forlaget.

CASA har perioden 2002-2004 gennemført forskningsprojektet ”Private virksomheders håndtering af psykisk arbejdsmiljø”, udført af Jørgen Møller Christiansen og Hans Jørgen Limborg. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljørådets Servicecenter.
 
Sigtet med projektet var at studere, hvorledes private virksomheder arbejder med psykisk arbejdsmiljø samt få indblik i hvilke redskaber, metoder og processer der tages i anvendelse i indsatsen. Der blev især fokuseret på kortlægningsredskaber samt tilgange og aktiviteter i fasen efter kortlægningen.
 
Undersøgelsens resultater bygger dels på telefoninterview af 90 private virksomheder, dels case-studier af 18 udvalgte virksomheder (”best practice”) inden for industri og service. Valget af private virksomheder var begrundet i, at området er et mere underbelyst felt.
 
Forskningsprojektet havde primært et empirisk og analytisk sigte. Resultaterne fra case-studierne tyder på, at en afgrænset indsats alene (fx via sikkerhedsorganisationen) ikke altid er i stand til at skabe en bæredygtig udvikling i virksomheden, der tager tilstrækkelig hensyn til medarbejdernes sundhed, psykiske velbefindende og trivsel. For at højne indsatsen synes der derimod at være behov for en udvidet og mere sammenhængende indsats. Projektet viste, at det psykiske arbejdsmiljø varetages af forskellige virksomhedsinterne aktører, der ser problemstillingen ud fra forskellige ’positioner’ i virksomheden. Sådanne positioner har enten fokus på drift og produktion, på fremme af trivselsfremmende foranstaltninger, på det formaliserede arbejdsmiljøarbejde eller aktørernes fokus er rettet mod udvikling af organisation og de menneskelige ressourcer. Disse positioner kan hver for sig give vigtige bidrag til et bedre psykisk arbejdsmiljø, men skabelsen af en succesrig og bæredygtig udvikling synes at kræve en integreret indsats i praksis. Viden om hvordan et sådant samspil kan etableres i praksis er fortsat sparsom.