New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Styringskapaciteten i regional arbejdsmarkedspolitik

Organiserede interesser og demokratisk styring

Charlotte Hansen

Aalborg Universitet 2002. 295 s. Ph.d. afhandling
Bogomtale fra forlaget.

Denne afhandling beskæftiger sig med korporative organers mulighed for og evne til at øge styringskapaciteten - forstået som evnen til kollektiv beslutningstagen om fælles anliggender. Det empiriske genstandsfelt er den regionale arbejdsmarkedspolitik og det korporative styringssystem, der eksisterer her. Her undersøges det, hvordan der i de regionale arbejdsmarkedsråd sættes en politisk dagsorden, og hvad processerne er karakteriseret af. Denne problemdefineringsproces belyses og vurderes ud fra deliberative procesnormer, da en grundliggende tese i denne afhandling er, at deliberative procesnormer anses som kvalificerende for den politiske styringskapacitet.