New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Projektarbejde og læringsmiljøer i Skatteministeriets Departement

Anders Siig Andersen, Janne Gleerup og Vibeke Andersen

Institut for Uddannelsesforskning 2005. 80 s. ISBN 8791035406
Bogomtale fra forlaget.

Den foreliggende rapport formidler nogle af resultaterne fra en undersøgelse af læringsmiljøet i Skatteministeriets departement.
Undersøgelsen er udført som et led i projektet ”Læringsmiljøer på arbejdspladsen”, som er et projekt støttet af Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede (ELU) under Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling (SCKK). Projektet udføres af forskere ved Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter og Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet. Det er påbegyndt primo 2003 og afsluttet 2005. Projektet har særlig fokus på de længerevarende uddannede og er tilrettelagt som caseundersøgelser med tilhørende udviklingsprojekter på fire forskellige arbejdspladser.