New books  Den myndige tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanters læring

Camilla Gregersen, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Finn M. Sommer og Niels Warring

Fagbevægelsens Kompetencecenter og Institut for Uddannelsesforskning 2005. 254. ISBN 8773496421
Bogomtale fra forlaget.

Der bliver flere og flere sociale opgaver, siger 17 tillidsfolk fra LO-forbund samstemmende i en ny rapport, »Den myndige tillidsrepræsentant«. Kollegaernes alkoholproblemer, stresssymptomer og kritiske sygdomme fylder mere og mere af tillidsfolkenes arbejdstid. Og det er der flere forklaringer på, siger en af forfatterne til rapporten, lektor Finn Sommer fra Roskilde Universitetscenter. – Arbejdstempoet er blevet hårdere, og det betyder, at flere får trivselsproblemer som stress eller bryder sammen. Samtidig er der blevet mindre tid til at tale med kollegaerne. Så hvor folk før har haft små snakke med hinanden, når der var noget i vejen, går de i stedet til tillidsrepræsentanten med deres problemer