New books  Kompetencer mellem kulturalisering og mangfoldighed

Om brugen og bedømmelsen af etniske minoriteters kompetencer og ressourcer på det danske arbejdsmarked

Margit Helle Thomsen

AMID 2002. 62 s. Working Paper
Bogomtale fra forlaget.