New books  Miljø- og arbejdsmedicin

Herman Autrup

FADL 2003. 496 s. ISBN 8777493222 2. udgave
Bogomtale fra forlaget.

Indhold: Indledning (Jens Carl Hansen: Miljømedicinens historie og nogle udviklingstendenser. Miljø- og arbejdsmedicinens grundlag / Jens Peter Bonde ... et al.. Risikovurdering og risikohåndtering / Torben Sigsgaard ... et al.. Forebyggelse / Kurt Rasmussen ... et al.) ; Toksikologi (Herman Autrup: Generel toksikologi. Ole Andersen: Toksikokinetik. Genetisk toksikologi og kræftlidelser / Herman Autrup, Jørgen H. Olsen. Jens Peter Bonde: Reproduktivtoksikologi og reproduktion) ; Miljøeksponeringer (Eva C. Bonefeld-Jørgensen: Genteknologi. Vand og levnedsmidler / Peter Gerner-Smidt, Kåre Mølbak, Jens C. Hansen. Spildevand og affald / Gunnar Lundqvist, Torben Sigsgaard. Luftforurening / Torben Sigsgaard, Ole Find Pedersen. Indeklima / Torben Sigsgaard, Finn Gyntelberg Indhold: Stråling / Karl Arne Jessen, Torben Sigsgaard. Ulykker / Kurt Rasmussen, Jens M. Lauritsen. Livsstil og helbred / Svend Sabroe, Steffen Loft) ; Miljø- og arbejdsmedicinske sygdomme (Miljø, arbejde og sygdom - en introduktion / Kurt Rasmussen, Jens Peter Bonde, Sigurd Mikkelsen. Arbejdsbetingede lungesygdomme / Torben Sigsgaard, David Sherson. Hudsygdomme / Klaus Ejner Andersen, Kristian Thestrup-Pedersen. Johan Hviid Andersen: Lidelser i bevægeapparatet. Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og stress / Ole Nørby Hansen, Bo Netterstrøm. Miljøbetingede somatiseringstilstande / Kurt Rasmussen, Lise Hildebrandt-Eriksen. Sigurd Mikkelsen: Neurologiske sygdomme Indhold: Kurt Rasmussen: Vibrationsbetingede sygdomme. Henrik Kolstad: Hørenedsættelse og støjeksponering. Bo Netterstrøm: Hjerte-karsygdomme. Tove Rønne: Smitsomme sygdomme. Jens Peter Bonde: Andre arbejdsbetingede sygdomme)