New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsbetingelser og fastholdelse af seniorer

Status over den eksisterende viden

Otto Melcior Poulsen, Vilhelm Borg, Nils Fallentin, Thomas Andersson og Carl Nørregaard

AMI 2006, 43 s. ISBN 8779041566
Bogomtale fra forlaget.

I lyset af Velfærdskommissionens arbejde blev Arbejdsmiljøinstituttet november 2005 af Beskæftigelsesministeriet anmodet om at udarbejde en hurtig status over den eksisterende viden om sammenhænge mellem arbejdsbetingelser i bred forstand og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.