New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsmiljø i små virksomheder

En analyse af forskelle mellem små og store virksomheder

Peter Hasle, Elsa Bach, Ole H. Sørensen og Christian Roepstorff

AMI 2005, 44 s. ISBN 8790879805
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport er baseret på kobling af to datasæt, der er indsamlet til Beskæftigelsesministeriets arbejdsmiljøovervågning, nemlig Virksomhedsovervågningen (VOV) og Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Koblingen har givet en enestående mulighed for at kunne sammenholde uafhængige oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet på en arbejdsplads og ansattes udsagn om arbejdsmiljøet på samme arbejdsplads.