New books  Om konsten att utveckla partnerskap

Mats Andersson, Lennart Svensson, Sofia Wistus og Carina Åberg

Arbetslivsinstitutet 2005. 87 s. ISBN 917043577000
Bogomtale fra forlaget.

Traditionellt utvecklingsarbete – särskilt det som drivs i projektform – ifrågasätts alltmer. Resultaten blir sällan bestående, än mindre innovativa eller genomgripande. För att driva mer komplexa och långsiktiga processer prövas nya former – nätverk, innovationssystem, kluster, Triple Helix, partnerskap. ”För att förändra ett system, krävs ett system för utveckling”, är tanken.

Denna bok handlar om ett sådant ”systeminitiativ” för utveckling, nämligen utvecklingspartnerskap – i det här fallet inom ett EU-program (Equal). Tanken är att olika parter, i stället ska blir partners som gemensamt ska driva och ta ansvar för en utveckling. Är det realistiskt? Vad krävs i så fall för att samordna och leda ett sådant system?

Boken visar på möjligheter och svårigheter med partnerskap. Den ska vara ett stöd för dig som vill arbeta med utveckling i nya former. Boken ger inga färdiga svar, utan syftet är att ställa frågor som uppmuntrar till eftertanke. Frågorna bygger på erfarna och reflekterande praktikers erfarenheter. De har fått stöd i att synliggöra sina kunskaper av forskare som ifrågasatt och utmanat vedertagna uppfattningar och enkla lösningar.