New books  Villkor i arbete med människor

En antologi om human servicearbete

Harry Petersson, Vesa Leppänen, Sandra Jönsson og Joakim Tranquist

Arbetslivsinstitutet 2006, 192 s. ISBN 9170457859
Bogomtale fra forlaget.

Villkoren för dem som arbetar i offentligt tjänstearbete har under senare år varit föremål för en omfattande diskussion - både bland dem som är verksamma ute på fältet och inom forskningen. Hur lika eller olika är arbetsvillkoren för de yrkesgrupper som arbetar inom denna vida sektor av arbetslivet? Vad skiljer och vad är lika? Denna antologi handlar om villkoren i offentligt tjänstearbete för en rad yrkesgrupper såsom läkare, tandläkare, lärare, sjuksköterskor, poliser, socialarbetare, förskollärare, hemtjänstpersonal, arbetsförmedlare, försäkringshandläggare med flera.

I antologin belyses ett antal för yrkesgrupperna relevanta aspekter: Villkoren i offentligt tjänstearbete, känslor i arbete med människor, att vara nöjd som lärare men missnöjd som anställd, klientarbete och arbetsmiljö, yrket som kall eller profession och omsorgsarbetets moraliska krav. Dessutom behandlas olika aspekter på chefs- och ledarskapsfrågor i offentligt tjänstearbete. Läsaren ges ett antal inblickar i centrala villkor för klientrelaterat arbete.

De forskare som författat de olika bidragen till antologin är verksamma vid eller har anknytning till Arbetslivsinstitutet i Malmö. Där bedrivs forskning om offentligt tjänstearbete - eller human servicearbete, som är den anglosaxiska termen.

Innehåll

Kapitel 1. Vesa Leppänen, Sandra Jönsson, Harry Petersson och Joakim Tranquist: Villkor i arbete med människor - en inledning

Kapitel 2. Anders Persson: Nöjda som lärare, missnöjda som anställda - skolexistens mellan mening och missnöje

Kapitel 3. Eva Månsson: Att vara nöjd med sitt arbete - vad betyder det?

Kapitel 4. Sandra Jönsson: Klientarbetets betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön - en studie av socialsekreterare

Kapitel 5. Vesa Leppänen: Känslor i arbete med människor

Kapitel 6. Mats Greiff: Kall eller profession? Yrkeskulturer och skapandet av manligt och kvinnligt mellan klient och arbetsköpare

Kapitel 7. Linda Lill: Omsorgsarbetets moraliska krav på kärleksfullhet

Kapitel 8. Harry Petersson: Första linjens chefer och arbetsmiljön i offentligt tjänstearbete

Kapitel 9. Maria Kullberg och Joakim Tranquist: Chefers perspektiv på det goda chefskapet

Bilaga. Organisation, ledning och styrning i förhållande till psykosocial arbetsmiljö i human services - en kvalitetsrevision (KVAR)