New books  Arbetsmiljö, kaoskompetens och mening

Ingalill Eriksson

Studentlitteratur 2006. 203 s. ISBN 9144039131
Bogomtale fra forlaget.

I dagens debatt får man höra att både ungdomar och vuxna tappar modet och blir energilösa. Arbetsmiljö, kaoskompetens och mening är en efterlängtad motbok till denna lättjans och långtråkighetens trend. Författaren menar istället att tiden nu är inne för att anstränga sig, att söka nya kunskaper och att bli mer konstruktiv och effektiv.

Inte minst inom arbetslivet utgör långsamhetens lov ett problem. Eftersom arbetsmiljön alltid ingår i ett större sammanhang är det ett måste att personer med ansvar för arbetsmiljöfrågor vidgar sina perspektiv och bildar sig både historiskt och geografiskt. Kaos, förvirring och frustration kan utbryta i början av kunskapsprocessen, men med kaoskompetens skapar man fokusering och effektivitet i det arbete som skall utföras. Människor mår bra av känslan att ha fått något gjort efter ett arbetspass.

Ingalill Eriksson menar att ledare med kaoskompetens har lättare att förstå medarbetarnas olika situationer i en rörig och global värld och kan på ett bättre sätt leda det gemensamma arbetet mot de uppsatta målen.

Boken passar vid utbildningar inom arbetsvetenskap och personal- och arbetsliv. Den är också lämplig på internutbildningar inom organisationer, företag och förvaltningar. Författaren ger läsaren vägledning och verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av kaoskompetens, varför boken även är mycket användbar för företagsledare, personalansvariga och personer som jobbar med arbetsmiljöfrågor.