New books  Kulturer og organisationer

Geert Hofstede

DJØFs Forlag 2006. 440 s. ISBN 8762902520
Bogomtale fra forlaget.

Kultur er de grundfæstede og ofte ubevidste værdier vi er vokset op med. Det er de kulturelle forskelle der adskiller os fra de andre. Bogen afdækker de værdier, der kendetegner de forskellige kulturer - såvel de nationale og regionale som de organisatoriske. Forfatterne præsenterer og redegør for disse værdier gennem deres kulturelle dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd samt usikkerhedsundvigelse og krisehåndtering. Disse begreber og værdier gøres levende og vedkommende med en række eksempler fra dagligdagen rundt om i verden.
Forfatterne viser desuden hvordan man kan håndtere det interkulturelle - dvs. slår bro over forskellene i de kulturelle værdinormer, f.eks. i internationale koncerner.

Denne udgave er ført ajour med resultaterne fra de nyeste undersøgelser på området. Bogen er i lighed med den første udgave - der opnåede meget stor udbredelse - udgivet på en lang række forskellige sprog.

Bogen henvender sig især til ledere, faglige specialister og forhandlere i såvel erhvervslivet som organisationer, hvor der arbejdes på tværs af de kulturelle skel. Men alle med interesse for interkulturelle forhold vil få glæde af at læse denne spændende bog.Indhold

Forord
Del I. Introduktion
1. Kulturniveauer

Del II. Nationale kulturer
2. Nogle er mere lige end andre
3. Jeg, vi og de
4. Han, hun og han/hun
5. Det, der er anderledes, er farligt
6. I går, nu eller senere
7. Pyramider, maskiner, markeder og familier: Organisering på tværs af nationer

Del III. Organisationskulturer
8. Elefanten og storken: Organisationskulturer

Del IV. Konsekvenser
9. Interkulturelle møder
10. Overlevelse i en multikulturel verden