New books  En slags mandinder

En analyse af køn og arbejde i Danmark 1950-1989

Anne Trine Larsen

SFAH 2006. 247 s. ISBN 8787739674
Bogomtale fra forlaget.

I 1950 var størstedelen af de gifte kvinder husmødre uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Husmødrene sørgede for mændenes og børnenes velbefindende, samt for at hjemmet var præsentabelt. I 1989 — knapt fyrre år senere — var husmoderen en næsten uddød kategori, fordi de gifte kvinder var kommet ud på arbejdsmarkedet. Men hvordan så danskerne på det arbejde, som kvinderne udførte? Hvordan blev der set på det at være arbejdende kvinde? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som En slags mandinder søger at give svar på. I de årtier, hvor kvinder tiltagende manifesterede sig på arbejdsmarkedet, er danskernes forestillinger om arbejde, kvindelighed og mandlighed samt om mødre og fædre forandret. Anne Trine Larsen har igennem et studie af udvalgte kilder undersøgt italesættelser af ‘arbejde’ og ‘køn’, der har formet danskernes syn på kvinders arbejde. Dermed giver En slags mandinder et nyt og anderledes bud på en af de største samfundsmæssige forandringer i efterkrigstidens Danmark.