New books



  



Den troværdige leder

Einar Aadland

Dansk Psykologisk Forlag 2006. 224 s. ISBN 8777064216
Bogomtale fra forlaget.

At blive troværdig ligger fuldstændig uden for vores egen kontrol. Troværdighed kan ikke vælges! Man bliver først troværdig, når man ikke længere skænker det en tanke. Forudsætningen for at opnå sammenhæng mellem etik, værdibaseret ledelse og hårde økonomiske odds er, at lederen ser sin person og sin ledelse som en moralsk virksomhed. Forfatteren præsenterer velfunderet ledelsesteori, moralfilosofiske refleksioner og kommer med forslag til, hvordan denne type ledelse kan trænes. Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer. Da mange af bogens eksempler er hentet inden for social- og sundhedsområdet, vil især ledere fra denne sektor kunne hente ny inspiration.