New books  Team

Udvikling og læring

Reiner Hoffmann, Morten Lassen, Kirsten Bregn, Anders Bergeskog og Sidsel Lond Grosen

Dansk Psykologisk Forlag 2005. 292 s. ISBN 8777064488
Bogomtale fra forlaget.

At arbejde i team er organisationers forsøg på at styrke udvikling af faglige og personlige potentialer og kompetencer. Bogens formål er at give svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx om sporten er en passende metafor til at fremme teamudvikling og læring og forståelse af samarbejde samt om team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling. Forfattergruppen er sammensat af konsulenter og undervisere fra idrættens verden, pædagogikkens verden og erhvervslivet: Morten Bertelsen, Reinhard Stelter, Mads Krarup, Jakob Lindeblad, Sidsel E. Sørensen, Kent J. Nielsen, Anders R. Trillingsgaard, Anders Halling, Sofie Ejlersen og Kirsten Baltzer.