New books  Human Ressource Management. Licence to work

Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?

Henrik Holt Larsen

Forlaget Valmusen 2005. 476 s. ISBN 8788741176

Bogens formål er at analysere den centrale rolle, som HRM spiller i virksomhedernes og de enkelte menneskers liv. Bogen giver et overblik over fagområdets nøglebegreber, præsenterer den væsentligste forskning, lægger op til diskussion af vigtige udfordringer, dilemmaer og problemer, giver eksempler fra praksis og giver forslag til, hvordan man arbejder med HRM i dagligdagen. Bogen er dermed både en ”state of the art” kortlægning af fagområdet, en forskningspublikation, en debatbog og en inspirationsbog for praksis.
I bogens første del, som omfatter kapitel 1-7, analyseres, hvad HRM er, hvorfor dette begreb er opstået, hvad det erstatter, og hvem der spiller hvilke roller i virksomhedens HRM-arbejde. Denne del af bogen sætter dermed scenen og baner vejen for bogens midterste del (kapitel 7-20). Her analyseres en række konkrete og praksisnære HRM-områder og -processer, og vægten lægges på, hvordan praksis ser ud – og hvorfor. Bogens sidste kapitler (kapitel 21-24) behandler nogle af de helt store udfordringer, som fagområdet står overfor, nemlig globalisering, HRM i små og mellemstore virksomheder, (som er et overset tema i HRM), og hvordan HRM kan måles. Det afsluttende kapitel 24 præsenterer 15 aktuelle dilemmaer, som fagområdet må forholde sig til på tærsklen til fremtiden.
Bogen rummer en synergi mellem aktuel international forskning og dansk praksis. Den præsenterer milepælene i den internationale HRM-litteratur, men gør dette på en godmodig og tilgængelig måde. Sammenvævet hermed rummer bogen flere hundrede eksempler på danske virksomheders arbejde med HRM. På den måde får læseren et stemningsbillede af både den internationale debat og den danske HRM-verden – med hovedvægten på de begreber og processer, der er med til at bringe feltet fremad.
Målgruppen for bogen er ret bred, idet den omfatter både dem, der som praktikere arbejder med området og de studerende, der gerne vil gøre det i fremtiden. Eftersom alle i arbejdslivet – enten som medarbejdere, ledere, topledere eller HR-ansvarlige – har HRM inde på kroppen i dagligda