New books  Organisations├Žndringer og forandringsledelse

Dag Ingvar Jacobsen

Samfundslitteratur 2005. 379 s. ISBN 8759311290
Bogomtale fra forlaget.

Organisationsforandringer og forandringsledelse behandler i et bredt og tværfagligt perspektiv fænomenet organisationsforandring. At forstå kompleksiteten i forandring er helt centralt for at kunne vælge den rigtige strategi, når man skal forandre organisationer på en planlagt og målrettet måde.

Bogen beskriver detaljeret forskellige forandringsstrategier og forskellige former for forandringsledelse og hævder, at den effektive forandringsleder skal kunne tilpasse både forandringsstrategi og ledelsesstil til den ønskede forandring – for forskellige strategier og ledelsesstile kan være lige effektive, afhængig af situationen.

Bogen tilbyder derfor ingen enkle løsninger på, hvordan planlagt forandring skal gennemføres og ledes, men giver et grundigt indblik i, hvad der ligger i dét at forandre en organisation; hvilke forandringsstrategier der er mulige; og under hvilke forudsætninger de kan fungere. Et omfattende kildemateriale gør bogen egnet for alle, der ønsker at studere forandring nærmere.

Om forfatteren
Dag Ingvar Jacobsen har skrevet en lang række bøger inden for bl.a. organisation og ledelse. Han er medforfatter til bogen Hvordan organisationer fungerer, som er en af de mest anvendte bøger inden for organisationsteori i Skandinavien. Han er lektor ved Høgskolen i Agder og er en flittig foredragsholder overalt i Norden.