New books  Kvinde i tiden

Bente Schwartz

Tiderne Skifter 1006. 144 s. ISBN 8779731902
Bogomtale fra forlaget.

En debatbog om nutidens kvindeliv i Danmark præget af markedskræfter og globaliseringsprocesser, som tager læseren med gennem et kvindeligt univers fyldt af modsatrettede krav. Et samfund hvor den tilsyneladende fleksibilitet i arbejdslivet medfører et bestandigt krav om at være til rådighed. Og hvor de mange muligheder i realiteten betyder langt større stress og risiko for nedslidning. Kvinde i tiden handler om tidens krav til kvinden. Den belyser og diskuterer forskellige aspekter af kvinders betingelser i dagens Danmark – temaer som f.eks. modernisering og globalisering, identitet, karriere som livsstrategi, at blive mor, kærlighed som flugtvej.