New books  Arbejde eller efterløn?

En erfaringsopsamling

Per H. Jensen, Camilla Andersen og Karen Nielsen Breidahl

Frydenlund 2006. 126 s. ISBN 8778872936

Formålet med denne bog er at nuancere debatten om mekanismerne bag den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Bogen præsenterer og analyserer tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i et Push, Pull, Jump, Stay og Stuck-perspektiv. Push refererer til, at ældre medarbejdere kasseres på grund af alder, dårligt helbred m.v. Pull til at ældre lader sig lokke ud af arbejdsmarkedet af generøse velfærdsordninger. Jump til at ældre forlader arbejdsmarkedet for at udleve indre ønsker og behov i en aktiv tredje alder. Stay til at ældre forbliver på arbejdsmarkedet på grund af gode arbejdsvilkår. Stuck til at ældre forbliver på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har råd til at trække sig tilbage eller ikke har et socialt liv udenfor arbejdsmarkedet.

Med denne multidimensionelle tilgang lægger bogen op til en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af mekanismerne bag den tidlige tilbagetrækning, og hvad der kan gøres for at få ældre til at udskyde tilbagetrækningstidspunktet.

Bogen former sig som en erfaringsopsamling af vor eksisterende viden på området og henvender sig til alle, der har en praktisk, teoretisk eller politisk interesse i den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Per H. Jensen, ph.d., lektor, Aalborg Universitet.
Camilla Andersen, stud.soc., studentermedhjælper, Aalborg Universitet.
Karen Nielsen Breidahl, stud.adm., studentermedhjælper, Aalborg Universitet.