New books  Globalisering og det danske arbejdsmarked

Tor Eriksson, Rikke Ibsen, Jingkun Li og Niels Westergaard-Nielsen

DJØFs forlag 2006. 201 s. ISBN 8757415455
Bogomtale fra forlaget.

Indtil videre har øget produktion i udlandet haft gunstige effekter på hjemmebeskæftigelsen inden for industrien. Men effekten afhænger af, hvortil udflytningen sker.
Stigende udflytning til de nye EU-lande og Kina vil kunne medføre et fald i indenlandsk efterspørgsel efter ufaglærte og lavt uddannede medarbejdere.

Også servicejobs kan blive outsourcet
I fremtidens servicesektor er en højt uddannet arbejdskraft ikke nødvendigvis en tilstrækkelig forudsætning for at beholde jobs herhjemme.

Globaliseringen betyder tab af mandår
Strukturtilpasning er ikke gratis: Jobnedlæggelser og flytninger mellem job fører til en vis arbejdsløshed, som betyder tab af mandår. Danmark er måske bedre rustet her end mange andre lande på grund af vores flexicurity.

Virksomhedslukninger fører ikke til stor arbejdsløshed
Den høje danske flexibilitet afbøder arbejdsløshed i forbindelse med virksomhedslukninger men man undgår ikke tab af humankapital og lavere lønninger til de berørte.

Myten om de tekniske uddannelsers betydning aflives af data
Det danske private erhvervsliv er i de sidste 10 år blevet meget bedre til at ansætte personer med videregående uddannelse.
Det er en myte, at det er bestemte uddannelser, der har båret udviklingen op gennem 90'erne.
Det er næppe bestemte tekniske uddannelser, der kan bære os videre frem i det 21. århundrede. Tværtimod er det bredden i den uddannelsesmæssige sammensætning, der spiller den største rolle.