New books  Varslere

Om arbeidstakere som sier ifra!

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Gyldendal Akademisk 2006. 164 s. ISBN 8205353301
Bogomtale fra forlaget.

Angivere, sladrehanker, muldvarper, kverulanter eller ansvarlige arbeidstakere?
Varsling handler om kommunikasjonsbetingelser, organisering, ledelse, medvirkning, demokrati og makt – for å nevne noe. Hvorfor blir noen varslere? Hva er det de reagerer på, og hva skjer når arbeidstakere varsler?
Varslere er et første bidrag til å systematisere den kunnskapen som foreligger om varsling, og hvordan man kan forstå og forklare dette fenomenet i norsk arbeidsliv. Forfatterne fremhever viktigheten av at noen sier ifra – og ikke gir seg! Det er mange varslersaker som får positive konsekvenser, og boken skal bidra til at det å varsle avdramatiseres og verdsettes.