New books  Fusionsledelse i det offentlige

En huspostil for strukturreformens ledere

Ole Fogh Kirkeby og Lars Goldschmidt

Børsens Forlag 2005. 232 s.
Bogomtale fra forlaget.

Fusionsledelse i det offentlige henvender sig til de ledere, der står med fusionsprocesserne tæt inde på livet, med tre synsvinkler på fusionsprocesserne: En teoretisk, en dramatisk og en metodisk/praktisk synsvinkel.

I den teoretiske del indkredses begreberne fusion og fusionsledelse i offentlige organisationer, med speciel vægt på demokrati, ordentlighed, begejstring og bemyndigelse. I den dramatiske del møder vi medarbejdere, politikere og borgere, der gennemlever fusionen, mens tredje del uddyber temaerne, lederkapaciteter, mangfoldighedsledelse og italesættelse.

En helt afgørende faktor for, om en fusion lykkes eller ej, er lederens evne til at håndtere såvel de faglige, som de personalemæssige og teknologiske udfordringer, der opstår i mødet mellem de fusionerende organisationer. Fusionernes succes afhænger simpelt hen af ledernes og medarbejdernes ordentlighed, mod og vilje til at handle under usikre eller urimelige omstændigheder.

En huspostil er oprindeligt en kort udlægning af bibelens tekst. En postil skal tilskynde til overvejelser, anfægtelser, ændring af indstillinger og til konfrontation med de blinde felter, som vi alle har i forhold til vores praksis.

Fra bogen: "Det I står overfor, ved alle med kendskab til ledelse, ikke kan lade sig gøre, mens alle med viden om politiske processer ved, at det vil finde sted."

"Det er den enkelte aktørs ordentlighed, mod og vilje til at handle under usikre eller urimelige omstændigheder, der gør, at det alligevel kan lykkes."