New books  Ledelse af projektmylderet

Hovrdan ledes virksomhedens mange udviklingsprojekter bedst?

Jens Ove Riis og Hans Mikkelsen

Børsens Forlag 2005. 240 s. ISBN 8776640914
Bogomtale fra forlaget.

Alle virksomheder har hele tiden en lang række udviklings- og forbedringsprojekter i gang. Nogle af disse projekter er igangsat af virksomheden, men mange er igangsat af mellemlederne . Hvordan griber virksomheder og organisationer alle disse projekter an, og ikke mindst hvordan ledes dette mylder af projekter? Disse og andre spørgsmål om projektorganisationen bliver besvaret i denne bog.

Bogens forfattere viser, hvordan udviklingsprojekter i virksomheder antager mange forskellige former - det kan være ganske almindelige opgaver, der kun involverer en eller to personer, det kan være små og større arbejdsgrupper, og det kan være velorganiserede store udviklingsprogrammer. Fælles for alle disse typer projekter er, at de handler om udvikling, og at de ofte skal udføres af en begrænset gruppe medarbejdere. Der er altså ikke bare tale om projektledelse, men om ledelse af projekter, hvilket også kan betegnes som porteføljeledelse.

Ledelse af dette mylder af projekter er ikke lige til. Forfatterne gennemgår en række metoder og værktøjer, der gør det lettere for læserne at tage fat om ledelsesopgaven. Herudover gennemgår forfatterne flere eksempler og cases, der giver læserne indblik i, hvordan andre ledere har arbejdet med ledelse af udviklingsaktiviteter. Bogen formidler en stor erfaringsmasse og klæder læseren på, til at møde sin rolle som leder.

Bogen bygger på en række interview med erhvervspersoner og på grundig research med deltagelse af 30 danske virksomheder. Dette arbejde er blevet udført af undersøgelsesgruppen "Den ProjektEffektive Virskomhed", der består af forskere fra Ålborg Universitet, fra Handelshøjskolen i København og fra Syddansk Universitet.