New books  Begejstring og distance

Unge videnarbejderes motivation og ledelse

Peter Aagaard, Bøje Larsen og Kristine Munkgård Pedersen

DJØFs Forlag 2005. 232 s. ISBN 8757414130
Bogomtale fra forlaget.

Hvad er det, der driver unge, akademiske medarbejdere? Hvad motiverer medarbejderne på moderne videnarbejdspladser?

Denne bog forsøger at finde svaret og derigennem skabe en opdatering af et velkendt og klassisk sociologisk felt: motivationsforskningen.

Bogen tegner et billede af den unge akademiske medarbejder som en person, der nok er stærkt afhængig af det kollegiale kollektiv og meget arbejdsom, men som også lægger stor vægt på at være sig selv. Det forudsætter en vanskelig balanceakt mellem en essentiel begejstring for arbejdet og en ofte nødvendig distance til arbejdspladsen. Bogen beskriver derfor, hvordan det moderne arbejdsliv sætter det store spørgsmål om at være fri eller fanget på spidsen.

Med en række konkrete anbefalinger henvender bogen sig til ledere i det private såvel som det offentlige. Men bogen kan også læses med stort udbytte af studerende og nybagte akademikere, der for alvor er på vej ud i et tvetydigt og turbulent arbejdsliv.

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Arbejdsmotivation mellem frihed og fangenskab
Kapitel 2. De nye rammebetingelser
Kapitel 3. Den uendelige ungdom
Kapitel 4. Den ny motivationsmytologi
Kapitel 5. Klassisk motivationsteori:
Kapitel 6. Den kritiske arbejdssociologi:
Kapitel 7. Det refleksive interview og de levende mennesker
Kapitel 8. Løn som symbolsk og social belønning
Kapitel 9. Teamets triumf
Kapitel 10. Opgaverne: At gøre en forskel eller være Rolex-ur sælger
Kapitel 11. Ledelse: Sød, sjov og til rådighed
Kapitel 12. Mental protest som modstand
Kapitel 13. Et spørgsmål om identitet?
Kapitel 14. Konklusion: Den tredje vej mellem frihed og fangenskab
Kapitel 15. Hvordan ledes de unge videnarbejdere?