New books  Arbejde og bæredygtighed

Helge Hvid

Frydenlund 2006. 269 s.
Bogomtale fra forlaget.

Bæredygtighed er det 21. århundredes nye store fortælling. Fortællingen om bæredygtighed har igangsat en globalt orienteret udvikling, der handler om at bevare og genskabe ressourcer – naturmæssige, sociale, teknologiske og menneskelige.

Bogen indplacerer arbejdets uomgængelige rolle i realiseringen af denne store historie ved at undersøge:

• Om det daglige arbejde kan gøres
til en dynamisk faktor i udviklingen mod bæredygtighed
•Hvordan arbejdet i så fald skal
indrettes
•Hvem der kan medvirke til denne
udvikling.

Bogen påviser, at bæredygtighedsorienteret arbejde ikke er nogen fjern utopi. Vi har allerede byggestenene i den viden, der er produceret i arbejdslivets praktiske fællesskaber, og som er gjort almene i videnskaben om management og i forskningen i arbejdsliv. Men for at få byggestenene til at passe sammen til et bæredygtigt globalt samfund, skal der hentes hjælp fra den generelle samfundsteori. Fra Marx, Durkheim, Weber, Habermas og Arendt henter bogen anvisninger på, hvordan de foreliggende byggesten kan sættes sammen til et arbejde, der ikke alene skaber velstand og vækst, men også civilisatorisk fremskridt.

Igennem en aktuel samfundsanalyse afdækkes de sociale og politiske muligheder for at skabe bæredygtighed gennem et aktivt engagement fra erhvervslivet, fagbevægelsen, sociale bevægelser og politiske institutioner.

Læs bogen, hvis du interesserer dig for hvordan ledelse, medarbejdere, arbejdsmarkedets organisationer og arbejdsvidenskab kan bidrage til en positiv samfundsudvikling, til det fælles bedste.

Studerende på videregående uddannelser kan læse bogen som en indføring i arbejdslivsforskningens centrale teorier og genstandsfelter.

Helge Hvid er lektor ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter. Han har i en årrække været en kendt skikkelse i dansk arbejdslivsforskning. Arbejdet er formidlet gennem et stort antal dansk- og engelsksprogede publikationer bestående af egne bøger, bidrag til bøger og videnskabelige tidsskriftsartikler.