New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Indvandrere i job

Marginalisering og beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Simon Clarke

SFI 2006. ISBN 8774878093
Bogomtale fra forlaget.

Som for andre langtidsledige danskere er det svært for langtidsledige med ikkevestlig baggrund at bryde mønsteret og komme i arbejde. Men indvandrere og efterkommere har ofte nogle yderligere problemer i form af fx utilstrækkeligt kendskab til det danske arbejdsmarked og til det danske sprog.

I denne rapport belyses situationen blandt langtidsledige indvandrere og efterkommere i Danmark. Forfatterne dokumenterer gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvad der særligt karakteriserer dem, som efter lang tids ledighed er kommet i arbejde. Gennem en række kvalitative interview giver forfatterne desuden nogle konkrete eksempler på, hvad der har været afgørende for de indvandrere, der har brudt ledigheden.