New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Job på særlige vilkår

Overblik over viden på området

Martin S. Jørgensen, Helle Holt, Pernille Hohnen og Gitte Schimmell

SFI 2006. Rapport. ISBN 8774878077
Bogomtale fra forlaget.

Job på særlige vilkår afviger fra ordinære job ved, at der kan medfølge et offentligt løntilskud, at jobbet kan være midlertidigt, og/eller at arbejdstid, præstationskrav og løn er anderledes. Ordningerne er en del af regeringens aktive arbejdsmarkedspolitik for at skabe et rummeligt arbejdsmarked og dermed undgå, at personer med nedsat arbejdsevne havner i passiv forsørgelse.

Denne rapport gennemgår den viden, der findes om job på særlige vilkår. Det gælder både viden om de personer, der er ansat i et job på særlige vilkår, om de virksomheder, der ansætter personer på særlige vilkår, og om det system, der visiterer personer til job på særlige vilkår.