New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Det kønsopdelte arbejdsmarked

En kvantitativ og kvalitativ belysning

Helle Holt, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen, Caroline Klitgaard og Marie Louise Lind

SFI 2006. Rapport. ISBN 8774878042
Bogomtale fra forlaget.

Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges omfanget af kønsopdelingen i forhold til uddannelser, fagområder, sektorer, brancher og jobfunktioner. Forfatterne finder ud fra omfattende data fra Danmarks Statistik en række kønsrelaterede sammenhænge med mænds og kvinders jobvalg. Det drejer sig bl.a. om forældrenes uddannelse og jobfunktion og om deres egne familieforhold.
Gennem kvalitative interview på fire virksomheder afdækkes nogle af de mekanismer, der gradvist og til tider umærkeligt fører til, at udviklingsopgaver og lederstillinger tildeles mænd, mens mere rutineprægede opgaver tildeles kvinder. Der er her tale om rammevilkår og arbejdspladskulturer, der i høj grad er baseret på eller understøtter traditionelle forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og vil.
Undersøgelsen er finansieret af Ligestillingsafdelingen, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.