New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Mænd, orlov og arbejdspladskultur

Fire danske virksomheder

Bente Marianne Olsen

SFI 2006. Rapport. ISBN 8774878018
Bogomtale fra forlaget.

Mænd benytter ikke i særlig høj grad deres ret til forældreorlov. Ligestilling på dette område sker ikke gennem lovfæstede rettigheder alene. Kulturen på de enkelte arbejdspladser har stor indflydelse på mænds holdning til at tage orlov. Denne rapport kortlægger på grundlag af en kvalitativ undersøgelse nogle af de
forhold, der især kan tilskynde mænd til at tage orlov.

Undersøgelsen er baseret på interview med personaleansvarlige, ledere og mandlige medarbejdere på fire virksomheder med hver deres ledelsesform, arbejdsorganisation og medarbejdersammensætning: en forvaltning, et supermarked, en metalvirksomhed og en konsulentvirksomhed.

Undersøgelsen er finansieret af Minister for ligestilling og EU-kommissionen.