New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Førtidspensionister og arbejdsmarkedet

Peter Pico Geerdsen

SFI 2006. Arbejdspapir.
Bogomtale fra forlaget.

Formålet med arbejdspapiret er at afdække førtidspensionisters deltagelse på arbejdsmarkedet. Arbejdspapiret belyser tre forhold: 1) hvor stor en andel af førtidspensionisterne der arbejder 2) arbejdsindkomsten for de førtidspensionister, der er i beskæftigelse og 3) hvad der karakteriserer førtidspensionister, som arbejder sammenlignet med førtidspensionister, der ikke arbejder. Arbejdspapiret bringer de første resultater fra en evaluering af ”Regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap”, som Socialforskningsinstituttet gennemfører på foranledning af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Udover arbejdspapiret vil der i efteråret/vinteren 2006 blive udgivet en rapport med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor det bl.a. belyses, hvor mange personer med handicap, der er i arbejde.