New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Rekruttering og fastholdelse af personer over 50 år

En kvantitativ undersøgelse på arbejdssteder

Mona Bråten og Max Mølgaard Miller

SFI 2006. Arbejdspapir.
Bogomtale fra forlaget.

Formålet med dette arbejdspapir er at belyse rekruttering og fastholdelse af personer på 50 år og derover på arbejdsstederne. Analysen er foretaget med udgangspunkt i spørgeskemadata, der er indsamlet af SFI-SURVEY på offentlige og private arbejdssteder med mindst 10 ansatte. Spørgeskemaet er besvaret af en person med personaleansvar på arbejdsstedet. Undersøgelsen indgår som en del af en større undersøgelse om ”Fastholdelse og rekruttering af seniorer”, der desuden består af såvel en kvantitativ som en kvalitativ undersøgelse af ledige seniorer, se Larsen og Miiller (2006) og Luccat (2006). Desuden er gennemført en kvalitativ virksomhedsundersøgelse, der bl.a. dannede udgangspunkt for udformningen af spørgeskemaet til denne undersøgelse, se Luccat (2005).