New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ledige seniorer

En kvalitativ undersøgelse

Dorte Luccat

SFI 2006. Arbejdspapir.
Bogomtale fra forlaget.

Denne undersøgelse har til formål at afdække ledige seniorers oplevelse af at være ledig samt deres ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Desuden er formålet at belyse, hvilke barrierer eller potentialer, der – set med de interviewedes øjne – eksisterer for de ledige seniorer i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet igen.
Undersøgelsen er kvalitativ og resultaterne heraf er tiltænkt som et supplement til en kvantitativ undersøgelse af ledige seniorer, jf. Larsen og Miiller (2006a) med det formål at nuancere og uddybe nogle af de kvantitative resultater. I sidstnævnte undersøgelse stammer data fra Danmarks Statistik. Dette arbejdspapir indgår endvidere som en del af en større undersøgelse om ”Fastholdelse og rekruttering af seniorer”, som desuden består af såvel en kvantitativ som en kvalitativ virksomhedsundersøgelse, se Larsen og Miiller (2006b) og Luccat (2005). Disse undersøgelser belyser bl.a. virksomheders holdninger og praksis i relation til rekruttering af personer på 50 år.