New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Unge invandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Sanne Ipsen og Ane Kolstrup

CASA 2006.
Bogomtale fra forlaget.

Hovedformålet med undersøgelsen er at indkredse den gruppe af unge indvandrere, der ikke er omfattet af kontanthjælpslovgivningen eller andre arbejdsmarkedsforanstaltninger samt at finde ud af, hvorfor denne gruppe står uden for arbejdsmarkedet, og hvad der skal til for at inddrage dem i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

I 2004 var der i Københavns Kommune 2.657 indvandrere eller efterkommere i alderen 16-29 år i kategorien “øvrige uden for arbejdsstyrken”. Denne gruppe har tilsyneladende ingen tilknytning til det danske arbejdsmarked eller uddannelsesinstitutioner, hverken som uddannelsessøgende, beskæftiget eller ledig. To tredjedele af gruppen er kvinder, og halvdelen af dem er gifte kvinder.
De unge i gruppen er “usynlige” set i relation til de offentlige systemer og foranstaltninger, og de lever i en situation, der medfører en risiko for, at de bliver mere eller mindre isoleret i forhold til det øvrige samfund, hvis de ikke på en eller anden måde visiteres ind i uddannelses- og arbejdsmarkedssystemerne.

Københavns Kommune ønskede et størrekendskab til, hvordan denne gruppe uden for arbejdsstyrken var sammensat. I “Redegørelse om uddannelse og integration for unge i Københavns Kommune”, 2003 er der i forbindelse
med skitsering af målgruppen for undersøgelsen fremhævet fire grupper, det kunne være relevant at sætte fokus på: 
Hjemmearbejdende husmødre/husfædre. 
Personer, der udelukkende lever af sort arbejde. 
Personer, der har opgivet at søge arbejde, og som ikke er registreret som arbejdsløse. 
Personer, der opfylder kriterierne for at være arbejdsløs, men som ikke er registreret, fx efter endt uddannelse.

Med gennemførelsen af undersøgelsen ønskede kommunen at sætte fokus på gruppen, herunder hvilke ressourcer personerne i gruppen besad af både uddannelsesmæssig og mere personlig karakter.

Samtidig ønskede Københavns Kommune, at der på baggrund af undersøgelsen blev udarbejdet forslag til, hvilke foranstaltninger det vil være hensigtsmæssigt at sætte i værk for at sikre personer i målgruppen en tilknytning til arbejdsmarkedet.