New books  Dansk arbejdslivsforskning

Forskere og ressourcepersoner 2006

Jørgen Burchardt

CSA/Syddansk Universitetsforlag 2006. 122 s. ISBN 8791573092

Forskning i menneskers livs- og arbejdsvilkår er i rivende udvikling i disse år. Vores viden om arbejdsmiljøet og arbejdsforholdenes betydning for sundhed, psykisk velbefindende, arbejdsevne, identitet og familieliv øges konstant. Samtidigt gøres der i mange sammenhænge værdifulde erfaringer om hvordan belastninger forebygges og hvordan mennesker udvikler sig gennem arbejdet. Det er imidlertid kendetegnende for vores viden om arbejdslivet, at der inddrages stadig flere synsvinkler og tilgange til at forstå og beskrive udviklingen. Hvor vi tidligere havde nogle relativt klart opdelte forskningsområder som f.eks. arbejdsmiljø, arbejderbevægelsens historie, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedsuddannelser, er der i dag en stor del af forskningen, som inddrager nye forskningsfelter, anvender nye metoder og placerer sig mellem to eller flere af de klassiske tilgange.
Det er derfor en stor fornøjelse at præsentere denne aktuelle fortegnelse over landets forskere og ressourcepersoner inden for området arbejdsliv. Da vi fik muligheden for at igangsætte denne kortlægning antog vi, at registeret nok ville omfatte omkring 200 personer. Men vi kunne med glæde konstatere at forskningsområdet er i kraftig udvikling efterhånden som registeret svulmede op. Mere end 500 personer har vi fundet som ligger inde med en væsentlig viden på området. Det er store samfundsressourcer, der her rådes over. Der er tale om forskere som har samlet en stor viden om arbejdspladser, arbejdsmarked og arbejdsmiljø. Med dette register får alle, hvad enten man er journalist, professionel i erhvervslivet eller forsker, en meget let adgang til at finde frem til netop de eksperter, der vil kunne hjælpe eller tilbyde viden og erfaringer på et ønsket område.
Registeret er opbygget med et portræt og en kort præsentation af den enkelte forsker herunder arbejdsplads, eventuelle igangværende projekter, samt et illustrerende udvalg af de nyeste bøger.