New books  Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Australien, Holland og Danmark

Thomas Bredgaard og Flemming Larsen

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006, 224 s. ISBN 8757415846

Den offentlige sektor skal være bedre, billigere og mindre bureaukratisk. Det er i hvert fald målsætningerne bag at udlicitere. I Danmark er turen nået til beskæftigelsesområdet, som med reformen »Flere i arbejde« fra 2002 er blevet delvist udliciteret til andre - fortrinsvis private - aktører.

Hermed følger Danmark i slipstrømmen på en række andre lande, som enten har eller er i fuld gang med at udlicitere beskæftigelsesområdet. Pionererne - og de mest radikale eksempler - er Holland og Australien.

I denne bog behandles spørgsmålet om, hvad Danmark kan lære af disse lande samt hvilke generelle mekanismer udliciteringen har sat i gang på tværs af landene.

Kan der skabes et marked for beskæftigelsesindsatser, som er bedre og billigere end det hidtidige offentlige system? Fungerer dette marked som et rigtigt marked? Hvad betyder det for styringen og organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, at denne reguleres gennem udbudsrunder, præstationsaflønninger, og andre aktører? Hvilke serviceydelser leverer andre aktører, og hvordan behandles de ledige? Skifter beskæftigelsespolitikkens indhold karakter, når den varetages af andre aktører? Dette er blot nogle af spørgsmålene, som behandles i bogen.

Thomas Bredgaard (adjunkt, ph.d.) og Flemming Larsen (lektor), er fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA).

Indholdsfortegnelse:

Undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesign
Indledning
Markedsmodellen på egne præmisserIndholdet i beskæftigelsespolitikken
Den offentlige styring og regulering af beskæftigelsesindsatsen
Anvendt metodik

Historik og udvikling i de tre lande
Jobnetværket i Australien
Reintegrationsmarkedet i Holland
Inddragelsen af andre aktører i Danmark
Opsummering: Institutionelle forskelle mellem Australien, Holland og Danmark

At skabe og udvikle et marked for beskæftigelsesindsatser
Markedsopbygning og -udvikling
Transaktionsomkostninger
Valgfrihed for den ledige

Beskæftigelsespolitikkens indhold og udbydernes indsatser
Effektfokusering og personaleorganisering
Virksomhedsnetværk og jobformidling
Metodefrihed og innovation
Redskabsanvendelse og brugen af uddannelse
Creaming og parkering
Relationen mellem udbyder og ledige
Resultater og effekter

Den offentlige styring og regulering af markedet
Regulering for at sikre et velfungerende marked
Regulering for at reducere markedsproblemer