New books  Kønsrefleksioner

Om magt og mangfoldighed

Anette Borchorst og Ann-Dorte Christensen

Ålborg Universitetsforlag 2006. 280 s. ISBN 8773077461
Bogomtale fra forlaget.

Med fokus på køn tematiserer bogen begreber som medborgerskab, demokrati, velfærdsstat, etnicitet og multikulturalisme. På den baggrund diskuteres aktuelle udfordringer for moderne velfærdssamfund – både nationalt og globalt. Hvem er inkluderet, og hvem er ekskluderet? Hvad fastholder, og hvad ændrer kønnede
hierarkier, politikker og identiteter? Hvordan kan man opretholde et ideal om lighed, samtidig med at man respekterer og anerkender forskelle baseret på køn, etnicitet og klasse?

Bogen er et festskrift til professor Birte Siim i anledning af hendes 60 års fødselsdag.

Bidrag af:
John Andersen, Johannes Andersen, Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen, Christina Fiig, Jørgen Goul Andersen, Feiwel Kupferberg, Jane Lewis, Jørgen Elm Larsen, Ruth Lister, Palle Rasmussen, Anna-Birte Ravn, Marianne Rostgaard, Hege Skjeie, Susanne Thorbek, Mette Tobiasen og Lars Torpe.