New books  Voksenundervisning på arbejde

KOMpetenceudvikling i Udkantsområder

Else Bisgaard, Bent Fenger Jensen, Annette Rasmussen og Palle Rasmussen

Aalborg Universitetsforlag 2006 282 s. ISBN 8773077550
Bogomtale fra forlaget.

Voksenuddannelserne udfordres fra mange sider. Traditionel tænkning om og organisering af uddannelse og læring ikke tilstrækkelig i et dynamisk samfund, hvor reel kompetenceudvikling ofte er vigtigere end formelle kvalifikationer og eksamensbeviser.
Denne bog fortæller om udviklingsprojektet Kompetence-udvikling i udkantsområder, forkortet KOM-UD. Det gennemføres med udgangspunkt i VUC-systemet i tre jyske amter. Projektets hovedformål er at geare voksenuddannelserne til bedre at bidrage med uddannelsesaktiviteter, der er målrettet til ansatte og virksomheder i udkantsområder.
Undervisere, udviklere, ledere og forskere knyttet til KOM-UD projektet har bidraget med artikler og interviews til denne antologi. Den retter sig mod alle, som beskæftiger sig med efteruddannelse og kompetenceudvikling for voksne.