New books  Grænsefællesskaber

Læring og overskridelse af marginalisering

Line Lerche Mørck

Roskilde Universitetsforlag 2006. 286 s. ISBN 8778673364
Bogomtale fra forlaget.

Bogen illustrerer med udgangspunkt i det ”vilde” københavnske socialarbejdermiljø, hvordan man gennem fælles projekter på tværs af etniske og sociale forskelle kan skabe såkaldte grænsefællesskaber, som kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering.
Gennem en detaljeret analyse af grænsefællesskabet ”det vilde gadeplansarbejderfællesskab” udvikler bogen en social praksisorienteret og kritisk psykologisk teori, som kan bruges til at analysere grænsefællesskaber på tværs af forskellige praksisfelter og til bedre at forstå særligt marginaliserede unge.
Grænsefællesskaber henvender sig både til studerende og forskere ved universiteter og seminarer samt til praktikere, der mere generelt ønsker inspiration til, hvordan praksisudvikling fremmes inden for uddannelse, arbejdsliv og socialt arbejde i bred forstand.
Anmeldelser
"En teoretisk krævende, videnskabeligt stramt struktureret og analytisk grundig bog med målgruppe i videregående studerende og måske en enkelt socialpædagogisk praktiker med megen mod på teori"
- Lektørudtalelelse af Carsten Güllich-Nørby fra Dansk Biblioteks Center
"Netop koblingen mellem empirien og den teoretiske ramme gør Grænsefællesskaber til spændende læsning. Ind i mellem kræver de teoretiske argumenter ganske vist, at man holder tungen lige i munden. Men koblingen fra den teoretiske ramme til fortællingen om de fire førnævnte unge mænds oplevelser og udviklingsforløb gør, at teorien bliver levende, og at de teoretiske udsagn står stærkere"
- Rasmus Jørgensen i Ungdomsskolen