New books  Selvledelse

Selvet på arbejde

Flemming Andersen

Dansk Psykologisk Forlag 2006. 284 s. ISBN 8777060946
Bogomtale fra forlaget.

Bogen er en introduktion til og refleksion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af at medtænke nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning. Bogen gennemgår ledelses- og erkendelsesteori, ser på lederskabets veje og vildveje samt på, hvordan man som leder kan lære at træde i karakter gennem øget selvindsigt. Centralt i bogen står begreberne selvledelse og socialkonstruktiv ledelseskompetence. Bogen henvender sig til ledere og studerende på lederuddannelser, der ønsker psykologisk funderet viden om de nye vilkår for lederskab, organisatorisk kommunikation og selvledelse.