New books  Bibliotekarerne

En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi

Trine Schreiber og Hans Elbeshausen

Samfundslitteratur 2006. 221 s. ISBN 8759312351

Bibliotekarerne tegner et billede af en erhvervsgruppe, der siden starten af 1900-tallet har forsøgt at konstituere sig som profession. Forandringer i samfundet og i den offentlige sektor har gjort, at bestræbelserne for at blive en profession har ændret udtryk undervejs. Professionens viden og praksis har vist sig at være foranderlige størrelser. Samtidig har dens forståelse af brugerne ændret sig radikalt.
Bibliotekarerne er en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi. Professionen varetager brugernes viden, men er også nødsaget til selv at udvikle ny viden. Den har kommunikationen med brugerne som en væsentlig metode, men er selv afhængig af internt at kommunikere og dermed samstemme nye selvforståelser. Samtidig anvender den samfundets nyeste teknologi, men bliver derved selv tvunget til at ændre sin viden og arbejdsopgaver. Antologien fokuserer derfor ikke kun på professionens møde med forandringerne i samfundet og den offentlige sektor, men også på dens viden og selvforståelse.
Bibliotekarerne er skrevet af danske og svenske forskere fra Danmarks Biblioteksskole, Bibliotekshögskolan ved Högskolan i Borås og Göteborgs Universitet samt Institutionen för Kulturvetenskaper ved Lunds Universitet. Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i professionsudvikling, videndannelse og de historiske forandringer i professioners dialog med deres brugere.