New books  Stress.

Et vilkår i det moderne arbejdsliv?

Thomas Dalsgaard

DJØF's Forlag 2006. 258 s. ISBN 8757415080
Bogomtale fra forlaget.

Er stress et vilkår vi skal leve med i det moderne arbejdsliv? Er det noget vi får eller er det noget vi skaber? Hvilket personligt ansvar har vi? Hvordan arbejder og lever vi bedst ud fra den viden vi har om menneskets udviklingshistorie? Hvordan kan det gode arbejde og moderne ledelses- og samarbejdsformer være stressende - og hvordan ikke? Hvad kan vi lære fra de bedste arbejdspladser og deres stresshåndtering?

Det er nogle af de spørgsmål, som ni psykologer har sat hinanden i stævne for at besvare ud fra deres forskellige tilgange til arbejdslivet.

Det er bogens ønske at inspirere den enkelte og arbejdspladsen til at komme ud af en passiv tilgang til stress. Og i stedet at vælge at være nysgerrige og aktive i forhold til at realisere de drømme og ønsker, som vi alle har i forhold til det gode arbejdsliv og den gode arbejdsplads.

Det har været vigtigt for forfatterne ikke bare at se stress som et uhyre, man skal bekæmpe eller flygte fra, men i stedet at tænke og gøre noget andet, end man plejer. Nemlig at se på stress som en mulighed til os selv og hinanden om at skabe et arbejdsliv med en høj grad af trivsel, engagement og arbejdsglæde.

Men hvordan får vi formuleret en positiv vision om, hvorledes vi kan realisere det arbejdsliv som vi egentlig ønsker, og samtidig skabe nogle forståelsesrammer, der kan give os værktøjerne til konstruktiv handling? Det vil denne bog gerne bidrage til.

Indholdsfortegnelse:

Forord
Introduktion
Stressens fysiologiske og psykologiske konsekvenser
Kapitel 1. Er det gode arbejde stressende?
Kapitel 2. Længslen efter livet
Kapitel 3. Menneske i en omstillingsfanatisk kultur
Kapitel 4. Stress som en mulighed
Kapitel 5. Selvledelse - medicin eller vira?
Kapitel 6. Stress uden stress
Kapitel 7. Den gode arbejdsplads - et bevidst valg
Litteratur
Stikordsregister

Om forfatterne:

Mogens Agervold er cand. psych og professor i arbejds- og organisationspsykologi ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Mogens har især arbejdet inden for arbejdsmiljøpsykologien, og har udgivet flere bøger og artikler inden for dette område.

Jill Byrnit er cand. psych. og ph.d. i primatologi og antropologisk psykologi. Jill har boet og forsket i Californien og har i en årrække beskæftiget sig med forskellene i social viden hos mennesket og vores nærmeste slægtninge menneskeaberne.

Thomas Dalsgaard er cand. psych. og arbejder med at designe organisationer, processer og jobs med det formål at skabe de optimale betingelser for læring og nytænkning. Thomas er direktør i Plurafutura og ekstern lektor ved Psykologisk Institut i Århus.

Karen Marie Diedrichsen er cand. psych. og arbejder primært med ledercoaching, karriererådgivning, stresshåndtering og intervention i forhold til trivselsproblemer på arbejdspladsen. Karen Marie er direktør i Erhvervspsykologisk Rådgivning.

Kirsten Krabek Frantzen er cand. psych. og HD i afsætning og arbejder med coaching og vejledning om strategier for skabelse af den gode og mentalt sunde arbejdsplads. Som konsulent i Plurafutura afholder Kirsten kurser for ledere og medarbejdere.

Signe Groth er cand. psych., konsulent og erhvervs-Ph.D.- forsker ved Human House. Signe arbejder inden for områderne lederudvikling, forandringsprocesser, selvledelse, testudvikling, samt stress og stresshåndtering.

Line Hvilsted er cand. psych. og har arbejdet som konsulent og coach i Plurafutura, Line har i sit speciale forsket i stress ud fra en systemisk tilgang. I sit arbejde er Line optaget af at skabe energi og arbejdsglæde gennem refleksion og fokus på muligheder.

Andreas Juhl er cand. psych. og arbejder som konsulent hos Attractor med organisations- og ledelses-udvikling. Andreas arbejder ud fra et systemteoretisk og metodisk udgangspunkt på at skabe reel udvikling i både offentlige og private organisationer.

Rikke Rosbjerg er cand. psych., konsulent og erhvervs-Ph.d.- forsker ved Human House. Rikke arbejder inden for områderne lederudvikling, selvledelse, stress og stresshåndtering samt psykologisk testning.