New books  Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972

Jørgen Peter Christensen

Syddansk Universitetsforlag 2002, 353 s. (Dansk Industri efter 1870, Bind 6)
Bogomtale fra forlaget.

Sjette bind i Dansk Industris historie omhandler Danmarks industrielle udvikling i den hundredårige periode fra 1870 til 1972.

Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972 stiller skarpt på industriens arbejdskraft og den centrale rolle, den har spillet i perioden. Dels har arbejdskraften været en hovedfaktor i produktionsprocessen, dels har industrialiseringen haft væsentlige konsekvenser for arbejdsstyr­kens sammensætning og dens arbejds- og levevilkår.

Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972 behandler desuden udviklingen inden for arbejdsmiljø, der i industrien i periodens første år var nærmest ikke-eksisterende. Dertil kommer undersøgelser af teknologiske ændringer i produktionsapparatet, de derved opståede ændringer i arbejdsopgaverne og en gennemgang af den grad af kontrol arbejderne har haft over deres arbejdssituation.