New books  Det svenska miraklet i repris?

Om den tredje industriella revolutionen, globaliseringen och tillväxten

Thomas Andersson, Pontus Braunerhjelm og Ulf Jakobsson

SNS förlag 2006, 165 s. ISBN 9185355518
Bogomtale fra forlaget.

Världsekonomin genomgår en omfattande strukturomvandling och vi står fortfarande bara i början av den tredje industriella revolutionen. Är Sverige rustat för ett nytt mirakel, liknande den fantastiska tillväxt och välstånds-utveckling som följde på den andra industriella revolutionen under 1800-talets senare hälft?
Nej, säger författarna till den nyutkomna boken Det svenska miraklet i repris? Visserligen är Sveriges förutsättningar i många avseenden goda, men Sverige saknar en ekonomisk-politisk strategi för att möta de utmaningar som den tredje industriella revolutionen och globaliseringen innebär.
Frågan är vilken roll Sverige kan förväntas få i den pågående globala omstruktureringen? Det finns en risk, menar författarna, att vi för en ekonomisk politik som på sikt försvårar förnyelse och dynamik, vilket i sin tur leder till en svagare tillväxt och välståndutveckling. Men om den ekonomiska politiken tar sin utgångspunkt i de möjligheter som ny teknik och globalisering skapar och där förnyelsekrafterna kommer till sin rätt, skapas också förutsättningar för en långsiktigt hög tillväxt.