New books  Når læring går på arbejde

Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet

Bente Elkjær

Samfundslitteratur 2005, 211 s. ISBN 8759310545
Bogomtale fra forlaget.

Bogen argumenterer for en pragmatisk forståelse af arbejdslivets læring der tager sit afsæt i et ligeværdigt og samtidigt blik på den enkelte ‘lærende’ og læringens omgivelser – arbejdspladsen eller organisationen.
En pragmatisk forståelse af læring favner både læring som proces og resultat. Læreprocessen begynder når rutiner og værdier ikke længere fungerer. Her indgår tænkning som en eksperimentel proces med øje for konsekvenserne eller resultatet.
Det er i denne fremtidsorientering at forfatteren ser det pragmatiske blik som et frugtbart perspektiv på læring i et arbejdsliv i kontinuerlig udvikling og forandring.
Bente Elkjær er professor ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet hvor hun også er leder af forskerskolen om organisatorisk læring (DOCSOL).


Kapitelindeks

1 - Indhold: Arbejde og læring
2 - Læring på arbejdspladsen
3 - Organisatorisk læring
4 - Praksislæring
5 - John Deweys liv og virke
6 - Pragmatismens idé
7 - Deweys læringsbegreb
8 - Erfaring som kultur
9 - Udforskning som kritisk eller refleksiv tænkning
10 - Organisationen som arena for læring
11 - Orgainsationsudvikling som organisatorisk læring
12 - Med pragmatismen som følgesvend