New books  Kors & tvärs

Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv

Ewa Gunnarsson, Anders Neergaard og Arne Nilsson

Arbetslivsinstitutet 2006, 355 s. ISBN 9185505013
Bogomtale fra forlaget.

Om 1990-talet såg en stark utveckling av queerteori så har under de senaste åren begreppet intersektionalitet fått stort genomslag i analyser av ojämlikhet. Det handlar om att se vad som händer i själva brytpunkten när klass, kön, etnicitet och sexualitet möts i situationer, strukturer och personer. Ali Osman skriver exempelvis om Integrerande ”praktiker” som arena för normalisering och disciplinering av utlandsfödda och Anders Neergaard om rasifierad rekrytering i storstaden. Det vill säga: fungerar de språkkurser som utlandsfödda får gå i Sverige för att göra dem hemmastadda i nya hemlandet, eller blir de till ett instrument för utestängning? Hur är det egentligen med svenska arbetsgivare och arbetssökande med utlandsklingande namn? Varför verkar stora företag mer öppna för kvinnor på IT-avdelningar än de små nystartade IT-företagen? Arne Nilsson skriver om huruvida storstaden är en särskilt attraktiv homomiljö. Är det verkligen så att alla bögar flyttar till ”Fjollträsk”? Är det omöjligt att leva som öppet homo på landsbygden?

I Kors & tvärs skriver ledande storstads- och arbetslivsforskare om läget i vårt land idag.

Innehåll
Anders Neergaard, Arne Nilsson och Ewa Gunnarsson: Introduktion - Arbetsliv i storstad

Ursula Huws: Rotfast, rotlöst eller splittrat: arbete, identitet och den rumsliga arbetsdelningen
i 2000-talets storstad

Zoran Slavnic: Ekonomins informalisering och arbetets rekomodifiering

Casten von Otter: Skall vi mötas på torget? Tankar kring integration, urbanitet
och marknadsekonomi

Göran Brulin: Storstadens dynamik, eller hur växer ett nytt arbetsliv fram?

Gunnel Forsberg: Genusanalys - en utmaning för framsynt storstadsplanering

Arne Nilsson: Storstaden - en särskilt attraktiv homomiljö?

Carl-Ulrik Schierup: Social exkludering och den etnifierade arbetsmarknaden: innebörden av en föränderlig diskurs

Ragnar Andersson: Äktenskap med förhinder - försök med en politik för att förena ekonomisk tillväxt och integration till invandring i de svenska storstäderna

Anders Neergaard: Rasifierad rekrytering i storstadskommunen: Mellan exkluderad och inkluderad underordning

Fredrik Hertzberg: Bilden av genus, svenskhet och invandrarskap i en gräsrotsbyråkratisk kontext

Ali Osman: Integrerande ”praktiker” som arena för normalisering och disciplinering av utlandsfödda

Fredrik Augustsson och Åke Sandberg: Varför finns det fler kvinnor på bankens Internetavdelning än hos Internetkonsulterna? Kvinnors och mäns deltagande, arbetsuppgifter och positioner inom interaktiv medieproduktion

Caroline Tovatt: ”Det fixade nog typ min mamma.” Betydelsen av sociala nätverk för ungdomars arbetsmarknadsinträde

Susanne Urban: Relationen mellan grannskapet och arbetsmarknaden i tredimensionell belysning

Lena Karlqvist: Hälsofrämjande insatser i en förortskommun till storstaden

Sharareh Akhavan och Carina Bildt: Arbetshälsa ur perspektiven klass, genus och etnicitet

Karin Darin: Invandrarkvinnors företagande. En studie av mötet mellan roller och strukturer

Carina Bildt, Lena Martinsson och Hans Robertsson: Hetero-, metro- och andra normativiteter