New books  Den nya arbetsdelningen

Arbets- och näringslivets organisatoriska omvandling i tid, rum och tal

Eskil Ekstedt og Elisabeth Sundin

Arbetslivsinstitutet 2006, 167 s. ISBN 9170457980
Bogomtale fra forlaget.

En ny arbetsdelning tar över efter den gamla. Organisationers lokalisering, varaktighet och gränser förändras. Industriarbete automatiseras eller flyttas till nya länder samtidigt som industristödjande tjänster blir fler. Sjukvård och utbildning omorganiseras och uppträder med nytt huvudmannaskap och ny lokalisering. De organisatoriska lösningarna är ofta temporära och kopplade till system av både stora och små företag. Det är i dessa organisationer som framtidens arbete formas.

Kunskapen om organisatoriska trender och hur de påverkar arbetslivet är begränsade. Vad betyder den nya arbetsdelningen för individens lärande, arbetsförhållanden, kontrakt och hälsa? Vad betyder den för ett begrepp som ”arbetslinjen” som har rötter i industrisamhället?

Denna antologi utgör en utgångspunkt för diskussioner och forskning om arbets- och näringslivets organisatoriska utveckling ur aspekterna: tid, rum och kön. Dessutom belyses de institutioner och organisationer som hanterar arbetskraftens omställning till den nya arbetsdelningen liksom den mediedebatt och retorik som kopplas till utvecklingen.

Författare till boken är medlemmar i Arbetslivsinstitutets forskningsprogram ”Den nya arbetsdelningen”.

Innehåll
1. Den nya arbetsdelningen - dimensioner och perspektiv
Eskil Ekstedt och Elisabeth Sundin

2. Tidens inverkan på organisering och organisationer
Niklas Arvidsson

3. Den nya arbetsdelningen och geografin
Stig Westerdahl

4. Den nya arbetsdelningen ur ett köns-genusperspektiv
Elisabeth Sundin

5. Arbetsmarknadsintermediärer - omställningar och institutionella förändringar på arbetsmarknaden
Henrik Bäckström

6. Talet om arbetets organisering i tid och rum - historiska och internationella perspektiv på svensk debatt
Åsa-Karin Engstrand

7. Den nya arbetsdelningen - centrala frågeställningar
Eskil Ekstedt och Elisabeth Sundin